☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Piątek 10.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr OSS.0050.309.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04.01.2016 r.
w/s utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw położonych na terenie Miasta Darłowo w 2016 r.


Zarządzenie nr GKM.0050.310.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04.01.2016 r.
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie zadania „ Zimowe i letnie utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta Darłowo w 2016 rok. „.   


Zarządzenie nr EI.0050.311.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04.01.2016 r.
w/s wszczęcia postępowania dot. udzielenia   zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki przyrodniczej na wydmie w Darłówku Zachodnim. 

Zarządzenie nr GKM.0050.312.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
Z dnia 04 stycznia 2016 r.
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie wykonania zadania „ Zarządzenie cmentarzami komunalnymi w Darłowie”, zlokalizowanymi w Darłowie przy ul. Św. Gertrudy na dz. Nr 139/8 obręb 14 m. Darłowo praz przy ul. Chopina na działce nr 23/1 oraz 24 obręb 16 m. Darłowo w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr GKM.0050.313.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04.01.2016 r.
w/s przekazania w zarządzanie Zarządowi Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. z siedzibą w Darłowie infrastruktury portowej.


Zarządzenie nr GG.0050.314.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04.01.2016 r.
w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia na lokalizację miejsc składowania odpadów bytowych. 

Zarządzenie nr OR.0050.315.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04.01.2016 r.
w/s udzielenia zamówienia publicznego na skład i druk biuletynu "Wiadomości Darłowskich" w miesiącu styczniu 2016

    
Zarządzenie nr OSS.0050.316.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04.01.2016 r.
w/s upoważnienia Pani Marii Szafraniec Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.


Zarządzenie nr OSS.0050.317.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.01.2016 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  


Zarządzenie nr OSS.0050.318.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 5.01.2016 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku.  


Zarządzenie nr OSS.0050.319.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.01.2016 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.    


Zarządzenie nr GG.0050.320.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 07.01.2016 r.
w/s wszczęcia postepowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego pn. „ Świadczenie usług wyceny nieruchomości w 2016 roku na potrzeby Gminy Miasto Darłowo.”  


Zarządzenie nr BF.0050.321.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.01.2016 r.
w/s ustalenia planu finansowego budżetu Gminy – Miasto Darłowo na rok 2016.


Zarządzenie nr BF.0050.322.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.01.2016 r.
w/s ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 rok.   


Zarządzenie nr BF.0050.323.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12.01.2016 r.
w/s zmian w budżecie gminy – Miasto Darłowo na 2016 rok.


Zarządzenie nr OSS.0050.324.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14.01.2016 r.
w/s ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2016 roku zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Darłowo.


Zarządzenie nr OSS.0050.325.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14.01.2016 r.
w/s ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Miasta Darłowo.


Zarządzenie nr OS.0050.326.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14.01.2016 r.
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie wykonanie zadania „ Utrzymanie terenów zieleni w mieście Darłowo”.  


Zarządzenie Nr GG.0050.327.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 stycznia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości  niezabudowanej położonej w Darłowie.


Zarządzenie nr GG.0050.328.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14.01.2016 r.
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, położonej w Darłowie przy ul. Plażowej numer 5.  


Zarządzenie nr GG.0050.329.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14.01.2016 r.
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, położonej w Darłowie przy ul. Plażowej numer 5a.

Zarządzenie nr BF.0050.330.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
Z dnia 19 stycznia 2016 r.
w/s zmian w budżecie gminy – Miasto Darłowo na 2016 rok.


Zarządzenie nr GG.0050.331.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.01.2016 r.
w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, położonej w Darłowie przy ulicy Powstańców warszawskich 32.   


Zarządzenie nr OSS.0050.332.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.01.2016 r.
w/s udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych z zorganizowaniem pozalekcyjnych zajęć w ramach programu Profilaktycznego Szkoły dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych pn. „ Ferie w Trójce świetna sprawa – są zajęcia jest zabawa”.

    
Zarządzenie nr GG.0050.333.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21.01.2016 r.
w/s udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wyceny lokalu użytkowego.  


Zarządzenie nr OSS.0050.334.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.01.2016 r.
w/s udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z zorganizowaniem pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii.   


Zarządzenie nr OSS.0050.335.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.01.2016 r.
w/s udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych z zorganizowaniem pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii.   


Zarządzenie nr GG.0050.336.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.01.2016 r.
w/s ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie.     


Zarządzenie nr OSS.0050.337.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.01.2016 r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Rad Osiedli z dnia 04.10.2015 r.  


Zarządzenie nr OSS.0050.338.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.01.2016 r.
w/s powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.  


Zarządzenie nr OSS.0050.339.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.01.2016 r.
w/s zmian w składzie osobowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie.


Zarządzenie nr GKM.0050.340.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.01.2016 r.
w/s powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie wykonanie zadania : „ Sprzątanie i utrzymanie czystości terenu plaż ( do podstawy wydm ), zejść oraz zjazdów na plaże „ zlokalizowanych w Darłówku ( zachodnia i wschodnia strona ) .

 
Zarządzenie nr GG.0050.341.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26.01.2016 r.
w/s ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Darłowie.

Zarządzenie OSS.0050.342.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28.01.2016 r.
w/s powołania komisji stypendialnej.


Zarządzenie GG.0050.343.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2016 r.
w/s utrzymania, konserwacji i zarządzania w 2016 roku nieruchomością komunalną zabudowana kompleksem sportowym, położonym przy ul. Sportowej 1.


Zarządzenie BF.0050.344.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2016 r.
w/s zmian w budżecie gminy – Miasto Darłowo na 2016 rok.


Zarządzenie BF.0050.345.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29.01.2016 r.
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 rok.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2016-01-14 13:32:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Tyrańska
(2016-12-08 11:14:11)

 
 
ilość odwiedzin: 2244754

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X