☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 26.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z dnia 30 września 2019 roku

Uchwała nr XIII/100/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2019 roku.

Uchwała nr XIII/101/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwała nr XIII/102/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I – półrocze 2019.

Uchwała nr XIII/103/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasta Darłowo na 2019 rok.

Uchwała nr XIII/104/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Darłowo na lata 2019 - 2023.

Uchwała nr XIII/105/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Darłowie.

Uchwała nr XIII/106/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu jednostki pomocniczej – Osiedle   Zachód.

Uchwała nr XIII/107/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu jednostki pomocniczej – Osiedle   Południe.

Uchwała nr XIII/108/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu jednostki pomocniczej – Osiedle Bema.

Uchwała nr XIII/109/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu jednostki pomocniczej – Osiedle  Centrum.

Uchwała nr XIII/110/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu jednostki pomocniczej – Osiedle   Darłówko.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE W/S REGULAMINU WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI

Uchwała nr XIII/111/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.

Uchwała nr XIII/112/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Darłowskiego Ośrodka Kultury w Darłowie na dwie odrębne samorządowe instytucje kultury: Darłowski Ośrodek Kultury w Darłowie i Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie oraz nadania statutów nowym instytucjom kultury.

Uchwała nr XIII/113/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo –  obszar E4.

Uchwała nr XIII/114/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo –  obszar E5.

Uchwała nr XIII/115/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Darłowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Wytworzył:
Udostępnił:
Tyrańska Anna
(2019-10-07 10:32:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Tyrańska Anna
(2019-10-07 10:32:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749