☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na umieszczenie reklamy, obiektów handlowych lub usługowych w pasie drogowym drogi gminnej

 

 

Zezwolenie na umieszczenie reklamy, obiektów handlowych lub usługowych w pasie drogowym drogi gminnej

1. Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego lub usługowego, umieszczenia lub pozostawienia reklamy.
  2. Mapa z lokalizacją zajęcia, w przypadku, gdy zezwolenie – uzgodnienie zarządcy drogi nie było wcześniej udzielone.
  3. Projekt graficzny reklamy, schemat (wizualizacja) stoiska – obiektu handlowego.
  4. Mapa z uzgodnioną lokalizacją obiektu lub reklamy.
  5. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

2. Opłaty:

Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego opłata wynosi odpowiednio:

- obiekt handlowy, usługowy – 2,50 zł,

- obiekt zapewniający dostępność dla osób niepełnosprawnych – 2,00 zł,

- reklama – 2,50 zł,

- obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł.

 

Podstawa:

  1. Uchwała nr XXXIV/274/2021 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Darłowo, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Darłowo.
  2. Art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U.
    z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.).

 

Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Darłowie:

PKO BP 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

 

3. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Darłowie.

 

4. Termin załatwienia sprawy:

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć zarządcy drogi co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

 

5. Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Darłowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

6. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pok. nr 1, tel. (094) 355 1229

 

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod reklamę lub obiekt handlowy.

 

Utworzył: Iwona Mularska


 

 

 

 

Wytworzył:
Iwona Mularska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2020-05-14 13:26:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749