☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zatwierdzenie projektu podział nieruchomości

 

Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością lub ytkownikiem wieczystym) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.
2. Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości.
3. Wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości.
4. Projekty podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną .

Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów :
Biuro Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego w Darłowie

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy :
Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Darłowo w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
pok. 25
tel. 314 22 23 wew. 228 lub 236

Podstawa prawna :
1. Art.92 do art.100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późń. zm.).
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz.U. z 2004 roku, Nr 268, poz. 2663)
 
Wytworzył:
Adam Radaszewski
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2009-12-16 12:59:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749