Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Poniedziałek 23.04.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwała nr XXVI/224/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Darłowie

 

uchwała nr XXVI/225/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Darłowie

 

uchwała nr XXVI/226/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Grosza ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Darłowie

 

uchwała nr XXVI/227/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Grosza z funkcji Przewodniczącego Komisji Planowania i Rozwoju Rady Miejskiej w Darłowie

 

uchwała nr XXVI/228/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie odwołania Pana Zygmunta Jęcki z funkcji Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Darłowie

 

uchwała nr XXVI/229/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie powołania Pana Zygmunta jęckę na Przewodniczącego Komisji Planowania i Rozwoju Rady Miejskiej w Darłowie

 

uchwała nr XXVI/230/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie odwołania Pana Tomasza Mielczarka ze składu Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Darłowie

 

uchwała nr XXVI/231/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie powołania Pana Tomasza Mielczarka w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Darłowie

 

uchwała nr XXVI/232/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie powołania Pani Marii Fryczyńskiej - Maksymiak w skład Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Darłowie i wyboru Przewodniczącego Komisji

 

 

uchwała nr XXVI/233/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie zapewnienia środków własnych z budżetu miasta w latach 2005 i 2006 na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Miasto Darłowo

 

 

uchwała nr XXVI/234/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowei na 2004r.

 

 

uchwała nr XXVI/235/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na rok 2004

 

uchwała nr XXVI/236/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy - miasto Darłowo za I półrocze 2004 roku

 

uchwała nr XXVI/237/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Darłowo

 

 

uchwała nr XXVI/238/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Darłowo

 

 

 

uchwała nr XXVI/239/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie
określenia zadań oraz środków finansowych na prowadzenie działalności pżytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań Miasta na 2005r.

 

 

 

uchwała nr XXVI/240/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie
przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta Darłowo z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Darłowo za I półrocze 2004 roku

 

 

 

uchwała nr XXVI/241/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie
nadania nazwy ulicy w Darłowie

 

 

 

uchwała nr XXVI/242/2004
z dnia 2004-09-21
w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego prowadzonego przez Gminę - Miasto Darłowo w roku szkolnym 2004/2005

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Chmielecki
(2005-08-11 10:15:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Chmielecki
(2006-10-11 07:59:17)

 
 
ilość odwiedzin: 1670850

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X