☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Czerwiec 2020

Zarządzenie Nr GG.0050.484.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.06.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr OR.0050.485.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03.06.2020
w/s zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr OR.0050.486.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 05.06.2020

w/s zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr GG.0050.487.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 08.06.2020
w/s utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Darłowie.

Zarządzenie Nr OSS.0050.488.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16.06.2020
w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Darłowa w 2020 r. w wieku powyżej 60 lat.

Zarządzenie Nr GG.0050.489.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18.06.2020
w/s wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr BF.0050.490.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.06.2020
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie.

Zarządzenie Nr BF.0050.491.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.06.2020
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie.

Zarządzenie Nr BF.0050.492.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.06.2020
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.493.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.06.2020
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2020 rok.

Zarządzenie Nr GKM.0050.494.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.06.2020
w/s umorzenia zadłużenia czynszowego najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Portowej 4A/12 w Darłowie Pana Krzysztofa Ejankowskiego z powodu zgonu.

Zarządzenie Nr GKM.0050.495.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.06.2020
w/s umorzenia zadłużenia czynszowego najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Podzamcze 5/12 w Darłowie Pana Marka Wojcieszek z powodu zgonu.

Zarządzenie Nr GKM.0050.496.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.06.2020
w/s umorzenia zadłużenia czynszowego najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Wałowej 114/5 w Darłowie Pani Krystynie Olechno z powodu zgonu.

Zarządzenie Nr GKM.0050.497.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.06.2020
w/s umorzenia zadłużenia czynszowego najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Portowej 4A/11 w Darłowie Pana Adama Bandaży z powodu zgonu.

Zarządzenie Nr OSS.0050.498.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22.06.2020
w/s powołania komisji stypendialnej.

Zarządzenie Nr BF.0050.499.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.06.2020
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.500.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25.06.2020
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2020 rok.

Zarządzenie Nr BF.0050.501.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.06.2020
w/s zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2020 rok.

Zarządzenia Nr BF.0050.502.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30.06.2020
w/s zmiany planu finansowego zadań z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2020 rok.

Wytworzył:
Marta Antosik
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2020-06-08 14:01:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Antosik Marta
(2020-07-08 13:48:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 58377