☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Uchwała Nr XII/93/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Darłowo na lata 2015-2030” .

Uchwała Nr XII/94/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/87/2019 w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w Darłowie.

Uchwała Nr XII/95/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia granic osiedli miasta Darłowo  i zniesienia sołectwa jako jednostki pomocniczej miasta.

Uchwała Nr XII/96/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Miejskiego Gimnazjum  im. Stanisława Dulewicza w Darłowie.

Uchwała Nr XII/97/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie  zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2019 rok.

Uchwała Nr XII/98/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy - Miasta  Darłowo na lata 2019-2023.

Uchwała Nr XXVI.210.K.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 września 2019 roku w/s stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Darłowie w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy – Miasta Darłowo za I półrocze.

Uchwała Nr XII/99/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy – Miasta Darłowo za I półrocze.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tyrańska Anna
(2019-08-30 11:01:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Tyrańska Anna
(2019-09-10 08:53:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749