☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Herb Urząd Miejski w Darłowie

Poniedziałek 30.03.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XL/302/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Darłowie przekazanych do wykonania Burmistrzowi Miasta Darłowo w 2016 roku

Uchwała Nr XL/303/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016

Uchwała Nr XL/304/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy - Miasto Darłowo za 2016 rok 

Uchwała Nr XL/305/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Darłowo

Uchwała Nr XL/306/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał

Uchwała Nr XL/307/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na rok 2017

Uchwała Nr XL/308/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Darłowo na lata 2017-2023

Uchwała Nr XL/309/2017 w Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. sprawie lokalizacji targowiska miejskiego na terenie miasta Darłowo i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska

Uchwała Nr XL/310/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo

Uchwała Nr XL/311/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016 roku zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej                                                                                                                    

Uchwała Nr XL/312/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Darłowo za rok 2016”                                                                                                          

Uchwała Nr XL/313/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Darłowie”                                                                                                         

Uchwała Nr XL/314/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Uchwała Nr XL/315/2017 z Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2017

Uchwała Nr XL/316/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Uchwała Nr XL/317/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr XL/318/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. sprawie wydzierżawienia w trybie bez przetargowym nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem na lokalizację miejsc składowania przez mieszkańców odpadów bytowych na terenie Miasta Darłowo

Uchwała Nr XL/319/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar B8

Uchwała Nr XL/320/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B6

Uchwała Nr XL/321/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta Darłowo
                                                                                                                 
Uchwała Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta Darłowo

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2017-07-13 15:43:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2017-07-13 15:48:56)

 
 
ilość odwiedzin: 2167824

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X