☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze

Wydawanie zaświadczeń

 

o przeznaczeniu działki w obowiązującym  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. Wniosek (można skorzystać z załączonego wzoru).
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale.

 

Dowód opłaty skarbowej może zostać zwrócony na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty.

 

Opłaty:

 

Zgodnie z  wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowiącym załącznik do ustawy  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, pobiera się następujące opłaty:

 

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

II.

Wydanie zaświadczenia

 

 

 

21. Pozostałe zaświadczenia

17 zł

 

 

 

Opłatę skarbową dokonuje się gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Darłowie lub bezgotówkowo na rachunek PKO BP 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387.

 

Miejsce złożenia:

Urząd Miejski w Darłowie

ul. Pl. T. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo

Biuro Obsługi Interesanta

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - środa od 7:00 do 15:00

Czwartek od 7:00 do 16:00

Piątek od 7:00 do 14:00

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna:

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania

pok. Nr 25

Tel. 94 3142223 do 26 wew. 228 lub 236

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000
z późn. zm.)

 

Wzór wniosku do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji.

Wytworzył:
Magdalena Rutkowska-Krakowiak
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2012-06-18 11:12:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2012-06-18 11:21:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749