Budżet na 2007 rok
Zarządzenie Nr 63/V/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z 17 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2007Zarządzenie nr 64/V/2007
Burmistrza Miasta Darłowo
z 17 stycznia 2007 roku
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2007 rokZarządzenie Nr 69/V/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23 stycznia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Zarządzenie Nr 74/V/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 stycznia 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Uchwała Nr IV/38/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 06 lutego 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2007Zarządzenie Nr 90/V/2007
Burmistrza Miasta Darłowo
z 12 lutego 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok


Uchwały Nr V/55/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 08 marca 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2007Zarządzenie Nr 160/V/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z 20 marca 2007 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy- Miasto Darłowo za 2006 rok.


Zarządzenie Nr 162/V/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 marca 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Zarządzenie Nr 170/V/2007
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2007 roku


Uchwała Nr VI/59/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 03 kwietnia 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2007Zarządzenie Nr 0151/BF/187/2007
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 12 kwietnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Uchwała Nr VII/65/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 27 kwietnia 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/BF/206/2007
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 kwietnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Zarządzenie Nr 0151/BF/229/07
Burmistrza Miasta Darłowo
Z dnia 14 maja 2007r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Darłowskiego Ośrodka Kultury.Zarządzenie Nr 0151/BF/231/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 17 maja 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Zarządzenie nr 0151/BF/232/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z 17 maja 2007 roku
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2007 rokZarządzenie Nr 0151/BF/248/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 maja 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Zarządzenie Nr 0151/BF/255/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 czerwca 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Uchwała Nr VIII/73/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 19 czerwca 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2007Zarządzenie Nr 0151/BF/266/2007
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 22 czerwca 2007r.
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w roku 2007.Zarządzenie Nr 0151/BF/273/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2007 roku


Zarządzenie Nr 0151/BF/293/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 lipca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 0151/BF/333/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 lipca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.


Zarządzenie Nr 0151/BF/357/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Zarządzenie Nr 0151/BF/368/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z 31 sierpnia 2007 roku
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2007 roku.Zarządzenie Nr 0151/BF/369/2007
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.


Uchwała nr IX/92/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 12 września 2007 r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na rok 2007


Zarządzenie Nr 0515/BF/389/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 września 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.
Zarządzenie Nr 0151/BF/425/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 września 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2007 roku


Zarządzenie Nr 0151/BF/494/2007
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 października 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.
Zarządzenie Nr 0515/BF/507/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19 października 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.
Uchwała Nr X/113/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 października 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2007

Zarządzenie Nr 0151/BF/527/2007
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 października 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Zarządzenie Nr 0151/BF/548/07
Burmistrza Miasta Darłowo
14 listopada 2007 roku
w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy-Miasta Darłowo na rok 2008, prognozy łącznej kwoty długu i informacji o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0151/BF/549/2007
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 listopada 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Informacja o mieniu komunalnym

Zarządzenie Nr 0151/BF/571/2007
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 listopada 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Uchwała Nr XI/125/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na rok 2007Uchwała Nr CXXXIX/368/Z/2007
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 7 grudnia 2007 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu budżetowego i prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2008 rok prognozy długu publicznego Miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr 0151/BF/593/2007
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.Zarządzenie Nr 0151/BF/601/2007
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 19 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.

 

Uchwała Nr XII/138/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na rok 2007

 

Zarządzenie Nr 0151/BF/615/2007
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok.

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2008-01-02 14:09:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2009-12-15 07:46:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki