☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bony paliwowe

Zaświadczenia uprawniające do otrzymania bonów paliwowych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych .

Opłaty:

Wniosek oraz wydane na jego podstawie zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 40 e ust. 4 ustawy wymienionej w punkcie VII.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 21.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów, pok. Nr 1 - inspektor, ds. podatków i opłat lokalnych.

Tryb odwoławczy:

Gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w punkcie VIII, wydaje się postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Odwołanie do SKO składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Darłowo.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o  zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 56, poz. 580 ).

Uwagi:

 1. Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:
  • Być podatnikiem podatku rolnego
  • Prowadzić działalność rolniczą
  • Być właścicielem i posiadać ciągnik
  • Nie może mieć zaległości w podatku rolnym.
 2. Terminy wydawania zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych:
  • do końca stycznia każdego roku - za I półrocze
  • do końca lipca każdego roku - za II półrocze.

Uwaga!!!. Powyższe terminy są często zmieniane ( najczęściej przedłużane) w rozporządzeniach publikowanych w  Dzienniku Ustaw.

Wytworzył:
Beata Iwańczuk
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2003-07-23 09:00:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749