☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 26.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

 
Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

Opłaty:

  • za zezwolenie - 82 zł - Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225, poz.  1635 z późn. zmianami )- część III, pkt 44 załącznika do ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 21.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pok. Nr 5 - inspektor ds. ochrony środowiska

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu)
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
  1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w  sekretariacie Urzędu.

Podstawa prawna:

Art.10 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy (Dz. U. Nr 159, poz. 1051).

Uwaga! Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy( tj. posiadających rodowód) następujących ras: Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin, Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski.

Wytworzył:
Anna Marczak
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2004-06-17 09:21:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749