☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Użyczenie nieruchomości

Przygotowanie umów użyczenia

Termin i sposób załatwienia sprawy :

  1. Postępowanie w w/w. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych , bądź z urzędu.
  2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek (opinii urbanistycznej), sprawdzeniu księgi wieczystej , zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Burmistrz Miasta. Umowy użyczenia zawierane są na okres do 3 lat.
  3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
  4. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.
  5. Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazujący teren, na załączonej mapie geodezyjnej.
  6. Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Tryb odwoławczy :

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania, pok. 26-27, tel. 94 314 22 23 wew. 207.

Podstawa prawna :

Dział II, rozdział I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku, poz.2147 z późń. zm.) oraz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 roku, poz. 380 z późń. zm.).

Wytworzył:
Teresa Kozłowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2018-10-29 09:10:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749