☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu

Wymagane dokumenty :

Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej /uprzednio nabytej od Skarbu Państwa lub Gminy / położonej na terenie gminy.

Opłaty:

Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów :

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Darłowie .

Termin i sposób załatwienia sprawy :

  1. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania przygotowuje niezbędne dokumenty. Burmistrz Miasta w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w wypadku skorzystania z prawa pierwokupu. W  przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Burmistrz Miasta na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o  rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.
  2. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu .

Tryb odwoławczy :

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w  konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Burmistrz Miasta Darłowo nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania, pok. 26-27, tel. 94 314 22 23 wew. 207 lub 242.

Podstawa prawna :

Art. 109  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku, poz.2147 z późń. zm.)

Dodatkowe informacje :

Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.

Wytworzył:
Paweł Czubek
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2003-10-20 10:23:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749