☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie wypisów i wyrysów

Wydawanie wypisu lub/i wyrysu

 

z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek (można skorzystać z załączonego wzoru).
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale.

 

W celu ustalenia wysokości opłaty skarbowej, przed złożeniem w/w dokumentów należy zgłosić się do jednostki odpowiedzialnej.

Dowód opłaty skarbowej może zostać zwrócony na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty.

 

Opłaty:

Zgodnie z  wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowiącym załącznik do ustawy  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, pobiera się następujące opłaty:

 

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

I.

Dokonanie czynności urzędowej

 

 

 

51. Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu:

a) do 5 stron

b) powyżej 5 stron

2) od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą strone formatu A4

b) nie więcej niż

 

 

 

30 zł

50 zł

 

20 zł

 

 

200 zł

 

 

Opłatę skarbową dokonuje się gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Darłowie lub bezgotówkowo na rachunek PKO BP SA 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387.

 

Miejsce złożenia:

Urząd Miejski w Darłowie

Ul. Pl. T. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo

Biuro Obsługi Interesanta

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - środa od 7:00 do 15:00

Czwartek od 7:00 do 16:00

Piątek od 7:00 do 14:00

 

Termin załatwienia sprawy:

bez zbędnej zwłoki.

 

Jednostka odpowiedzialna:

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania

pok. Nr 25

Tel. 94 3142223 do 26 wew. 228 lub 236

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000
z późn. zm.)

 

 

Wzór wniosku do pobrania:

 

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wytworzył:
Magdalena Rutkowska-Krakowiak
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2004-03-15 15:24:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749