Podatek od nieruchomości od osób prawnych

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych


Osoby prawne sa obowiązane składać w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, na formularzu DN-1, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości

3. Dane o nieruchomości na druku ZDN-1
4. Deklaracja na druku DN-1 (Dz. U. 2019 poz. 1104)
5. Dane o zwolnieniach na druku ZDN-2

 

Stawki podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2022 pozostają bez zmian.

 

Raty podatku od nieruchomości - osoby prawne wpłacają bez wezwania.

Wpłaty należy dokonywać  na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie
nr konta - 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387 - PKO BP

 Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg, o których mowa w punkcie V oraz o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz punkt VIII, lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM Darłowo w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat.

Podstawa prawna:


 
Wytworzył:
Elżbieta Frey
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2004-03-17 17:49:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2022-01-04 08:10:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki