☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Powódź

Sposoby zachowania się ludności podczas powodzi

Powódź jest zjawiskiem losowym, które można przewidzieć dzięki monitoringowi, ale nie ma możliwości ścisłego określenia czasu, miejsca występowania oraz jej wielkości. Czynnikiem zagrożenia jest : poziom wody, prędkość przepływu wody, czas zastoju wody i stopień zanieczyszczenia wody. Powódź niesie za sobą ogromne zniszczenia jak: zalanie terenów, ofiary wśród ludności, zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury komunalnej. W konsekwencji może dojść do braku wody pitnej, zatruć, epidemii, plag gryzoni (szczury) i owadów (komary).
Poważnym problemem stają się również śmieci.

Zanim powódź nastąpi musisz :

 • znać i rozróżniać stany zagrożenia powodziowego podawane w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przez ruchome środki nagłaśniające:
  • ostrzeżenie powodziowe,
  • pogotowie powodziowe (ogłasza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego),
  • alarm powodziowy (ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego)
 • sprawdź wysokość położenia swojego domu
 • przygotuj się do ewakuacji
 • przeprowadź rozmowy z rodziną, sąsiadami na temat powodzi
 • dowiedz się w Urzędzie Miejskim o zastępcze miejsca zakwaterowania dla siebie i swojej rodziny, o miejsca ewakuacji zwierząt oraz drogi ewakuacyjne i środki transportu, jeśli nie posiadasz własnych
 • przygotuj rzeczy przydatne w czasie klęski powodzi
 • zabezpiecz żywność i rzeczy pozostawione w domu – na wyższych kondygnacjach
 • w uzgodnieniu ze służbą budowlaną miasta rozpatrz możliwość zabezpieczenia budynku przed powodzią
 • ubezpiecz siebie i swój dobytek
 • zabierz ze sobą dokumenty osobiste, przedmioty wartościowe oraz polisy ubezpieczeniowe
 • przygotuj się tak, aby być samowystarczalnym prze co najmniej 3 dni
 • poproś krewnych lub znajomych, by służyli jako źródło kontaktu dla rodziny

Co zrobić w czasie zagrożenia powodziowego?

 • w razie niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone obszary
 • ważne rzeczy z posesji schowaj w budynku lub przywiąż do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły
 • zwierzęta przeprowadź do rejonów bezpiecznych, wyznaczonych przez odpowiednie służby
 • w miarę możliwości na wyższych piętrach budynku zgromadź pojemniki z wodą, po wcześniejszym wysterylizowaniu ich płynami typu: ACE, Bielinka, Chlorobis, inne
 • prowadź stały nasłuch radiowy, śledząc wszystkie informacje o zagrożeniu powodziowym
 • po sygnale do ewakuacji:
  • zabezpiecz dom,
  • wyłącz energię elektryczną, gaz, wodę (zawory główne)
  • przygotuj samochód jeśli posiadasz, jeśli nie weź „zestaw ratunkowy” i zgłoś się do wyznaczonego Punktu Ewidencyjno-Ewakuacyjnego ,
  • zastosuj się do poleceń służb prowadzących ewakuację
 • nie przejeżdżaj samochodem i nie chodź po terenach zalanych wodą, jeśli woda przemieszcza się szybko, ponieważ już kilkucentymetrowa fala powodziowa może przewrócić i zmyć dorosłego człowieka
 • jeżeli jest spodziewana duża powódź i masz pewność zalania Twojej posesji, dopuść do swobodnego wlewania się wody powodziowej do piwnicy domu lub samemu wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych
 • jeśli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych – pomagaj !
 • zapobiegaj panice, zachowaj trzeźwość umysłu – to połowa sukcesu

Po powodzi:

 • pozostań poza zasięgiem wód powodziowych do czasu uzyskania zgody od służb sanitarnych i technicznych, które sprawdzają lub naprawiają uszkodzone linie wysokiego napięcia oraz prowadzą odkażanie
 • prowadź nasłuch radiowy i czytaj komunikaty w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielania pomocy
 • zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo własnej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie. Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi. Korzystaj z wody i żywności dostarczanej przez służby ratunkowe
 • bądź ostrożny, gdy wracasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być uszkodzone i nie wytrzymają ciężaru Twojego samochodu czy innego pojazdu
 • skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym, jeśli polisa dotyczy takiej sytuacji. Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń- zarówno budynku, jak i wyposażenia

Przed przystąpieniem przywracania budynku do używalności należy przede wszystkim:

 • sprawdzić możliwość bezpiecznego wejścia do budynku. Jeśli budynek nadal jest otoczony wodą – nie wchodź do środka. Istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym
 • sprawdź czy nie czuć gazu – urządzenia lub instalacje gazowe mogą być uszkodzone lub rozszczelnione

Oględziny domu należy rozpocząć od obserwacji zewnętrznej, sprawdzając, czy :

 • woda nie wypłukała gruntu przy fundamentach
 • nie wystąpiły uszkodzenia lub ubytki fundamentów
 • ściany nie uległy widocznym odkształceniom
 • nie wystąpiły rysy lub spękania ścian
 • struktura budynku nie ma widocznych uszkodzeń

Sprawdzając wewnętrzną część budynku należy zwrócić uwagę, czy:

 • nie wystąpiły rysy lub spękania ścian, słupów, belek, stropów
 • nie nastąpiło wzajemne odspojenie ścian
 • nie wystąpiły inne widoczne uszkodzenia lub odkształcenia elementów konstrukcyjnych
 • nie nastąpiło zablokowanie drzwi i okien

Przed przystąpieniem do prac remontowych i porządkowych konieczne jest:

 • odłączenie energii elektrycznej (jeśli nie odłączono jej wcześniej) z zalanej części domu
 • upewnienie się, że został zamknięty dopływ gazu
 • dopilnuj aby instalacje domowe zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione.
 • Usuń muł, błoto i inne zanieczyszczenia oraz przedmioty, które były przez długi czas w wodzie
 • odpompuj zalane piwnice stopniowo w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów:
  krok 1.
  Wypompuj z zalanego pomieszczenia około 50 cm wody. Zaznacz na ścianie poziom wody po częściowym wypompowaniu i odczekaj 24 godziny
  krok 2.
  Po 24 godzinach sprawdź poziom wody w pomieszczeniu. Jeżeli sięga on powyżej postawionego poprzedniego dnia znaku, to za wcześnie jest na odpompowywanie wody i trzeba jeszcze odczekać przez noc.
  krok 3.
  Ponowne sprawdzenie poziomu wody. Jeśli woda opadła i jest na poziomie poprzednio postawionego znaku, można odpompować kolejne 50 cm, zaznaczając poziom i zaczekać do następnego dnia.
  krok 4
  Sprawdzenie poziomu wody. Jeśli woda przestanie się podnosić, można wypompować kolejne 50 cm wody i zaczekać do następnego dnia.

  Poszczególne kroki należy powtarzać aż do całkowitego wypompowania wody. Żadnego z tych kroków nie można pominąć, ponieważ w przypadku nagłego wypompowania wody może dojść do nie zrównoważenia wewnętrznego i zewnętrznego ciśnienia hydrostatycznego i uszkodzenia ścian, fundamentów budynku a w konsekwencji nawet do przechylenia się lub zawalenia budynku.
 • przystąpienie do odkażania budynku przemywając lub przecierając wszystkie zmoczone powierzchnie domu środkami chemicznymi, jak: podchloryn sodu, wapno chlorowane ( rozpuszczone w wodzie w proporcji 1:10), chloramina (roztwór 3%), wapno palone (roztwór 20%, tzw. mleko wapienne. Wszystkie odkażone miejsca po 24 godzinach należy dokładnie zmyć ciepłą wodą.
 • odgrzybianie budynku. głównie z elementów drewnianych, pod podłogą pomieszczeń przyziemia niepodpiwniczonego, ościeżnicach, na słupach i belkach murów pruskich, a także w murach, betonie i tynkach
 • osuszanie budynku przy wykorzystaniu dodatkowych źródeł ciepła jak: piece, dmuchawy i nagrzewnice elektryczne, bowiem otwieranie okien i drzwi jest zwykle niewystarczające. Niezwłocznie należy wykonać izolację poziomą zarówno ścian, jak i posadzek. Bardzo ważne jest również skuteczne odprowadzenie wód deszczowych z dachu i otoczenia budynku, najlepiej do kanalizacji burzowej lub rowu melioracyjnego, a nie bezpośrednio do gruntu
 • całkowicie opróżnić i sprawdzić szczelność zbiorników bezodpływowych (szamba)
 • zbiorniki przepływowe i inne przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być eksploatowane, gdy woda gruntowa ustabilizuje się na poziomie 1,5 m poniżej poziomu posadowienia drenów rozsączających
 • studnie wody pitnej trzeba uważać za zanieczyszczone i zainfekowane zarazkami chorobotwórczymi. Wymaga ona gruntownego oczyszczenia a następnie zdezynfekowania.
Wytworzył:
Loretta Dymianiuk
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2005-08-01 14:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2015-07-20 13:28:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749