☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Kierownik Referatu: Kinga Grzelakowska
Tel: 94 314 22 23 do 26 wew. 236
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.

Zadania Referatu:
1) prowadzenia zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta;
2) prowadzenia spraw związanych ze zbywaniem, dzierżawą, użytkowaniem wieczystym użyczeniem lub inną formą użytkowania nieruchomości gminnych;
3) oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi;
4) nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości;
5) tworzenia zasobów gruntów na cele zabudowy Miasta;
6) realizacji sprzedaży lokali w budynkach stanowiących własność Miasta;
7) współpracy z inwestorami w zakresie przygotowania geodezyjnego terenów pod inwestycje i obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta.
8) ładu przestrzennego Miasta;
9) rozwoju gospodarczego Miasta;

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2010-01-08 10:16:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749