☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie

Niedziela 27.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłata miejscowa


Opłata miejscowa

Pobieranie opłaty miejscowej reguluje Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z 28 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej, Uchwała Nr X/81/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej.

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na obszarze gminy Miasto Darłowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, w wysokości 2,15 zł dziennie.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą opłatę miejscową uiszcza się u inkasenta (w miejscu przebywania).

Zgodnie z art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) opłaty miejscowej nie pobiera się:

  1. pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. od osób przebywających w szpitalach;
  3. od osób niewidomych i ich przewodników;
  4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową lub uzdrowiskową;
  5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Wytworzył:
Anna Redlińska
Udostępnił:
Frey Ewelina
(2005-06-09 13:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2020-01-23 09:44:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 48194