☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z dnia 20 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr XVIII/136/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku  w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na 2019 rok

Uchwała Nr XVIII/137/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Darłowo na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr XVIII/138/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku  w sprawie uchwalenia budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2020

Uchwała Nr XVIII/139/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Darłowo na lata 2020 – 2023

Uchwała Nr XVIII/140/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku  w sprawie zmiany uchwały nr X/781/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub klubu dziecięce na obszarze Gminy Miasta Darłowo

Uchwała Nr XVIII/141/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku  w sprawie Uchwały nr L/375/2018 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

Uchwała Nr XVIII/142/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2020

Uchwała Nr XVIII/143/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Darłowo, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Darłowo

Wytworzył:
Udostępnił:
Tyrańska Anna
(2019-12-23 14:10:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Tyrańska Anna
(2020-01-14 10:19:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749