☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z dnia 14 listopada 2019 roku

Uchwała Nr XV/123/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy - Miasta Darłowo na 2019 rok.

Uchwała Nr XV/124/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy - Miasta Darłowo na lata 2019-2023.

Uchwała Nr XV/125/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XV/126/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XV/127/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

Uchwała Nr XV/128/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.

Uchwała Nr XV/129/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Darłowo.

Uchwała Nr XV/130/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tyrańska Anna
(2019-11-26 10:21:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Tyrańska Anna
(2019-11-26 10:24:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749