☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienie dowodu osobistego

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31)

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku:

 1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
 2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenia tożsamości osoby,
 3. upływu terminu ważności dowodu osobistego.

 

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
 3. z dniem zgonu jego posiadacza,
 4. z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego,
 5. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
 6. po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego.

Dowody osobiste, które zostaną unieważnione nie będą uprawniały do posługiwania się nimi.

Wytworzył:
Justyna Roszkowska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2014-02-07 10:42:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2020-01-30 12:29:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749