☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budżet na 2011 rok

Projekt budżetu na 2011 rok

 

Uchwała Nr IV/ 12/10
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy – Miasta Darłowo na rok 2011

 

Zarządzenie Nr 0151/BF/50/2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 04 Stycznia 2011 r.

 

 Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Miasta Darłowo na 2011r.

 

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały Miasta Darłowo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2015

 

Zarządzenie Nr 0151/BF/70/11
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2011 rok.

 

Uchwała nr VII/35/Z/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2011r.

 

Uchwała nr VII/36/Z/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2011r.

 

Informacja z wykonania budżetu na 2010 rok

 

Uchwała Nr V/22/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 31 stycznia 2011r.
w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na rok 2011

 

Zarządzenie Nr 0050/BF/85/2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 lutego 2011 r.

 

Zarządzenie Nr BF.0050.111.2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 marca 2011 roku

 

Zarządzenie Nr BF.0050.125.2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 23 marca 2011r.

 

Zarządzenie Nr BF.0050.137.2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 marca 2011r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy - Miasto Darłowo za 2010 rok

 

Uchwała Nr VII/39/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmian budżetu Gminy –Miasto Darłowo na rok 2011

 

Zarządzenie Nr BF.0050.147.2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 11 kwietnia 2011r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2011 rok

 

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2011 roku

 

Informacja o umorzeniach za 2010 rok

 

 Uchwała Nr XI/86/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 06 licpa 2011r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2010

 

Uchwała Nr X/73/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2010

 

Uchwała Nr X/74/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy – Miasta Darłowo za 2010 r.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy – Miasta Darłowo za 2010 r.

 

Uchwała Nr X/77/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na rok 2011

 

Uchwała Nr X/78/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Darłowo na lata 2011-2015

 

Uchwała Nr X/79/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze

Uchwała Nr X/80/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/291/09 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

Uchwała Nr IX/62/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie zmian budżetu Gminy –Miasto Darłowo na rok 2011

 

Informacja o realizacji budżetu za 2 kwartał 2011 roku

 

Zarządzenie nr BF.0050.273.2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy- Miasto Darłowo za I półrocze 2011 roku.


Zarządzenie nr BF.0050.274.2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy- Miasto Darłowo, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.


Zarządzenie nr BF.0050.275.2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

 

Zarządzenie nr BF.0050.283.2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 sierpnia 2011roku
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na 2011 rok.

 

Informacja o realizacji budżetu za 3 kwartał 2011 roku (część I)

 

Informacja o realizacji budżetu za 3 kwartał 2011 roku (część II)

Opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu Miasta Darłowo za I półrocze 2011 roku

 

Uchwała Nr XX/127/2011
Rady Miejskie w Darłowie
z dnia 29 grudnia  2011 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na rok 2011

Uchwała Nr XX/128/2011
Rady Miejskie w Darłowie
z dnia 29 grudnia  2011 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011r.

Uchwała Nr XX/129/2011
Rady Miejskie w Darłowie
z dnia 29 grudnia  2011 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Darłowo na lata 2011 - 2015

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2010-11-29 07:18:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2012-01-05 11:51:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 58184