☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 26.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Czynsz

Informacja dla właścicieli i zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Darłowa.

Urząd Miejski w Darłowie , informuje właścicieli i zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Darłowa:

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wszedł w życie przepis art.4a znowelizowanej ustawy  z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz.U.z 2019 r. nr 1182,), zgodnie z którym gmina ma obowiązek publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, do końca pierwszego kwartału roku następnego, zbiorczych danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

Jednocześnie przepis art.186a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. nr 2204,.), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., nałożył na właścicieli budynków mieszkalnych i zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dot. stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych położonych w tych nieruchomościach, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikających z zawartych umów najmu.

Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne , które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowią własności samorządowych osób prawnych, Skarbu Państwa jak również państwowych osób prawnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części ( Dz.U. z 2007 r.,nr 250, poz. 1873) wymienione wyżej podmioty mają obowiązek przekazywania urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości danych dot. wysokości stawek czynszu dwa razy do roku tj.

1)      za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku;

2)      za drugie półrocze – do końca stycznia roku następnego

 

Zestawienia , o których mowa wyżej należy składać w Urzędzie Miejskim w Darłowie.


 

Wytworzył:
Magdalena Rymer
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2009-01-29 08:35:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2009-01-29 08:37:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749