☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie

Sobota 28.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budżet na 2006 rok

Uchwała Nr XLV/414/05
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2006

 

Informacja o mieniu komunalnym

 

Zarządzenie Nr 2383/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z 16 stycznia 2006 r.
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2006

 

Zarządzenie Nr 2402/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 stycznia 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

Zarządzenie Nr 2405/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03 lutego 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

Uchwała Nr XLVI/428/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 13 lutego 2006r.
w sprawie zmianbudżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2006

 

Zarządzenie Nr 2437/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 03 marca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

Zarządzenie Nr 2448/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 10 marca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 2455/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z 20 marca 2006 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy- Miasto Darłowo za 2005 rok.

 

Zarządzenie Nr 2456/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z 20 marca 2006 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury za rok 2005

 

Zarządzenie Nr 2472/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 marca 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

Uchwała Nr XLVII/452/2006
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 27 marca 2006r.
w sprawie  zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na rok 2006

 

Zarządzenie Nr 2488/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

Zarządzenie Nr 2512/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 18 kwietnia 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

Uchwała Nr XLVIII/459/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia19 kwietnia 2006r.
w sprawie zmianbudżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2006

 

Zarządzenie Nr 2548 /2006
BurmistrzaMiasta Darłowo
z dnia 15 maja 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

ZarządzenieNr 2567 /2006
BurmistrzaMiasta Darłowo
z dnia 23 maja 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

Uchwała Nr XLIX/468/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 maja 2006r.
w sprawie zmianbudżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2006

 

Zarządzenie Nr 2577 /2006
BurmistrzaMiasta Darłowo
z dnia 06 czerwca 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

Zarządzenie Nr 2584 /2006
BurmistrzaMiasta Darłowo
z dnia 14 czerwca 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

Zarządzenie Nr 2600 /2006
BurmistrzaMiasta Darłowo
z dnia 27 czerwca 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

Uchwała Nr L/483/2006
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 czerwca 2006r
w sprawie zmianbudżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2006


Zarządzenie Nr 2603/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 czerwca 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2006
 

 


 

Zarządzenie Nr   2667/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z 31 sierpnia 2006r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku

 

Zarządzenie Nr 2693/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 13 września 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

Zarządzenie Nr 2723/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 września 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2006 roku

 

Uchwała Nr LII/499/2006
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 5 października 2006r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane dotyczące zabytków

 

Zarządzenie Nr 2732/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 6 października 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok. Uchwała Nr LIII/503/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 października 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasta Darłowo na rok 2006


Zarządzenie Nr 2760/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 października 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.


  

 

Zarządzenie Nr 2790/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 listopada 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

Uchwała Nr II/12/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na rok 2006

 

Zarządzenie Nr 1/V/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 8 grudnia 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

 

Zarządzenie Nr 21/V/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21 grudnia 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.


Uchwała Nr III/16/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 27 grudnia 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2006Uchwała Nr III/17/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 27 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 r.


Uchwała Nr III/18/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 27 grudnia 2006r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy Miasto Darłowo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg.Informacja z wykonania budżetu za 2006 rok

Zarządzenie Nr 41/V/2006
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie zmian budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2006 rok.

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2008-01-02 14:13:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2009-12-15 09:20:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 56900