☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką"
 2. Załączniki:
  • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy jak i zatrudnionych kierowców,
  • badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
  • kserokopia dowodu rejestracyjnego a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim - z wpisem potwierdzającym przystosowanie pojazdu jako taksówka,
  • kserokopia świadectwa legalizacji taksometru,
  • dowód osobisty do wglądu,
  • kserokopia prawa jazdy osób wykonujących transport drogowy taksówką.

II. OPŁATY:
Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem licencji.

1. za udzielenie licencji na okres:

 • od 2 do 15 lat - 200 zł
 • powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
 • powyżej 30 do 50 lat - 300 zł,

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Inspektor ds. przedsiębiorczości

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. PODSTAWA PRAWNA:

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym  , Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

 

Wytworzył:
Agnieszka Mioduszewska
Udostępnił:
Kupracz Łukasz
(2007-06-04 10:13:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2021-04-02 09:32:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749