☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Krajowy transport osób - zezwolenie na rgularne przewozy osób

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym"
   
 2. Załączniki:
  • kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
   - 2 egzemplarze,
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną
   i przystankami,
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych
   i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
  • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów
   na tabliczkach przystankowych na przystankach,
  • cennik,
  • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,
  • inne dokumenty istotne w sprawie.

UWAGA: W przypadku zmiany zezwolenia załączyć dokumenty objęte zmianą.

II. OPŁATY:

Opłata za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego w wysokości zależnej od okresu ważności zezwolenia  wnoszona przed odbiorem dokumentu i wynosi:

Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł

obszar gminy

do 1 roku

100

do 2 lat

150

do 3 lat

200

do 4 lat

250

do 5 lat

300

Opłata za czynności administracyjne w przypadku zmiany zezwolenia - w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Opłata za czynności administracyjne za wydanie wypisu dla każdego pojazdu zgłoszonego do wniosku o udzielenie zezwolenia - w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Opłata za czynności administracyjne za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia  w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. przedsiębiorczości

V. PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym , Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Mioduszewska
Udostępnił:
Kupracz Łukasz
(2007-06-04 08:59:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2021-04-02 09:32:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749