☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 26.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udzielenie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie Darłowa

Podstawa prawna: art. 44h i 44i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbiory PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych"

  2. Do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość
  • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie Komornika

II. OPŁATY:

Opłata za udostępnienie danych osobowych - 30,40zł. (4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wytworzył:
Paulina Reiman
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2007-03-12 08:44:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2017-10-24 10:38:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749