☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r., poz. 31)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;
 • dowód osobisty- jeżeli osoba zgłasza uszkodzenie dowodu osobistego;
 • inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby np. paszport RP

ZGŁOSZENIA UTRATY BĄDŹ USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO MOŻE DOKONAĆ:

 • każdy, kto zgubił dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony, albo uległ uszkodzeniu,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator może złożyć formularz w imieniu:
  • dziecka do 18. roku życia,
  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej, jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem — dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu

II. ZGŁOŚ UTRATĘ LUB USZKODZENIE  PRZEZ INTERNET:

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego złożone w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzone   kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni twój dowód osobisty. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. Możesz je odebrać w urzędzie, otrzymać pocztą lub przez internet. Zatrzymaj zaświadczenie — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Ewidencja ludności (pok.nr 15)

V. UWAGI:

Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł — zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

 

Wytworzył:
Justyna Roszkowska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2007-03-09 12:52:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2020-01-30 12:29:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749