☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Znalezienie dowodu osobistego innej osoby

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

    • znaleziony dowód osobisty

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

IV. UWAGI:

W przypadku znalezienia cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie przekazać ten dokument:

  • organowi dowolnej gminy
  • Policji
  • innemu organowi administracji publicznej
  • placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej
  • posiadaczowi dowodu osobistego, który w takim przypadku jest zobowiązany zawiadomić wskazane organy o utracie dowodu osobistego

Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa powyżej, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wytworzył:
Justyna Roszkowska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2007-03-09 12:51:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2020-01-30 12:29:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749