☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 16.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały i czasowy

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB POBYT CZASOWY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 poz. 1382 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz.2411)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 t.j.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. "Wniosek o zameldowanie na: pobyt stały*, pobyt czasowy*"
 2. Załączniki:
 • wypełniony formularz wniosku
  "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka)
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 1. Do wglądu:
 • dowód osobisty
 • dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego "potwierdzenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego w przypadku zameldowania na pobyt stały (dotyczy osób przybyłych spoza Darłowa )

II. OPŁATY:
Opłaty nie pobiera się.

17 zł- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Ewidencja ludności

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku pobytu czasowego należy podać czasokres zameldowania.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia przez prowadzącego sprawę.
 3. Podanie o zameldowanie decyzją administracyjną, wnosi osoba zamieszkująca pod oznaczonym adresem, która nie może przedstawić potwierdzenia faktu jej zamieszkiwania w określonym lokalu, dokonanego przez właściciela, najemcę lokalu (brak tytułu prawnego do lokalu, lub odmowa potwierdzenia faktu zamieszkiwania w lokalu przez właściciela, najemcę mieszkania).

Do pobrania:
Wniosek o zameldowanie na  pobyt stały

Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy

Wytworzył:
Paulina Reiman-Więckowska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2007-03-09 10:41:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2013-05-14 09:07:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749