☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawarcie związku małżeńskiego

Podstawa prawna: art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. w przypadku panny i kawalera:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Darłowem,

   Do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość *.
 2. w przypadku osób rozwiedzionych:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia- osoby urodzone poza Darłowem,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu.

   Do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość.
 3. w przypadku wdowców:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia -osoby urodzone poza Darłowem,
  • odpis aktu zgonu współmałżonka.
  • odpis skrócony aktu małżeństwa

   Do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość*.

   * W przypadku paszportu - zaświadczenie o zameldowaniu.
 4. w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

   Do wglądu:
  • dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego
  • ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł. (uiszczana w dniu składania dokumentów).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC, pokój 14.

Wytworzył:
Halina Gałuszka
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2007-03-07 13:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2007-03-08 09:17:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2532749