Uchwały Rady Miejskiej w Darłowie dotyczące planu

 


 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Darłowo w wersji on-line

 

Wykaz obowiązujących uchwał dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

Uchwała Nr XLVII/445/2006
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 27 marca 2006r.
w sprawie  uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Darłowo


Uchwała Nr IV/30/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 06 lutego 2007r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo


Uchwała Nr IV/32/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 06 lutego 2007r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo


Uchwała Nr IV/34/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 06 lutego 2007r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo


Uchwała Nr IV/36/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 06 lutego 2007r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo


Uchwała Nr VIII/79/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 19 czerwca 2007.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D - Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo


Uchwała Nr XXX/290/09
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 kwietnia 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A - Darłowo Południe, położonej na obszarze gminy Miasto Darłowo - obszar A1


Uchwała Nr XLI/360/10
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 8 lutego 2010r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Darłowo


Uchwała Nr XLI/362/10
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 8 lutego 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B1


Uchwała Nr XLI/364/10
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 8 lutego 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie położonej na obszarze gminy Miasto Darłowo - obszar C1


Uchwała Nr XLI/366/10
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 8 lutego 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie położonej na obszarze gminy Miasto Darłowo – obszar C3


Uchwała Nr XXIV/148/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 marca 2012r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar B2


Uchwała Nr XXIV/149/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 marca 2012r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar B4


Uchwała Nr XXIV/150/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 marca 2012r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar C4


Uchwała Nr XXIV/151/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 marca 2012r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo- obszar C5


Uchwała Nr XXVI/177/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 10 maja 2012r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C6


Uchwała NR VI/56/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Chopina, M.Karłowicza, K.Kurpińskiego i W.Lutosławskiego gminy Miasto Darłowo


Uchwała NR VI/57/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D- Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo- obszar D1


Uchwała Nr VI/58/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z 14 maja 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar E1


Uchwała Nr XII/82/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar E2


Uchwała NR XXIX/219/2016
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D- Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo- obszar D2


Uchwała Nr XXXI/239/2016 Rady Miejskiej w Darłowie z 29 grudnia 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Darłowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Uchwała NR XXXI/240/2016
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D- Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo


Uchwała NR XXXI/241/2016
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo 


Uchwała Nr XXXVI/281/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A - Darłowo Południe, położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A2


Uchwała Nr XXXVI/282/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar B5


Uchwała Nr XXXVI/283/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C8


Uchwała Nr XL/320/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 3 sierpnia 2017r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar B6


Uchwała Nr LI/378/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z 13 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar E1


Uchwała Nr XI/90/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 lipca 2019r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A - Darłowo Południe, położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A3


Uchwała Nr XI/91/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 lipca 2019r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar E3


Uchwała Nr XI/92/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 lipca 2019r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar B8


Uchwała Nr XIII/113/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 września 2019r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar E4


UCHWAŁA NR XXI/157/2020
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostkistrukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar C11


UCHWAŁA NR XXXV/284/2021
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C9


UCHWAŁA NR XXX/241/2020
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E5


UCHWAŁA NR XLVIII/397/2022
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C13


UCHWAŁA NR LIV/451/2022
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B7

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2012-01-10 08:51:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2023-01-26 09:09:18)