Projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko (wyłożenie)

 1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A - Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A2
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A - Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A2
 3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B5
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B5
 5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C8
 6. Prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C8
 7. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B6
 8. Prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B6
 9. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D – Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - w zakresie zapisów dotyczących zaopatrzenia w ciepło
 10. Suplement do prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D - Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo
 11. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - w zakresie zapisów dotyczących zaopatrzenia w ciepło
 12. Suplement do prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo
 13. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E1
 14. PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SPORZĄDZONY DLA POTRZEB ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ "E" – DARŁOWO WSCHODNIE POŁOŻONEJ NA OBSZARZE GMINY MIASTO DARŁOWO - OBSZAR E1
 15. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 16. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 17. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C11 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 18. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie, położonej na obszarze Gminy Miasta Darłowo - obszar C9 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 19. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E5 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

   
Wytworzył:
Magdalena Rutkowska-Krakowiak
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2012-01-10 09:35:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2015-07-06 11:42:03)