Ewidencje ogólnodostępne

 Placówek oświatowych
          ewidencję prowadzi Referat Oświaty i Spraw Społecznych

Działalności gospodarczej
          ewidencję prowadzi inspektor ds. przedsiębiorczości

Zezwoleń na zbiórki publiczne
          ewidencję prowadzi OSS
Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
          ewidencję prowadzi inspektorat ds. przedsiębiorczości
Obiektów świadczących usługi hotelarskie
          ewidencję prowadzi inspektor ds. przedsiębiorczości

Ewidencja kąpielisk na terenie Miasta Darłowa - (PDF)
          ewidencję prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ewidencja kąpielisk - 2018 rok

Ewidencja kąpielisk - 2019 rok

Ewidencja kąpielisk - 2019 rok - aktualizacja 22 czerwca 2019

Ewidencja kąpielisk - 2020 rok

Profile Wody z kąpielisk Darłówko Wschodnie

Profile Wody z kąpielisk Darłówko Zachodnie

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Ewidencja kąpielisk - 2021 rok

Ewidencja kąpielisk - 2021 rok - aktualizacja

Ewidencja kąpielisk - 2022 rok

Ewidencja kąpielisk - 2023 rok

Profile wody kąpielisk - 2023 rok

 

 

 

 

Wytworzył:
Grzegorz Chmielecki
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-06-24 10:11:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2023-06-30 12:01:51)