Opłata targowa

Opłata targowa
 

Pobieranie opłaty targowej reguluje Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z 28 października 2015 r.  w sprawie  opłaty targowej, Uchwała Nr X/80/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej. , Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z 28 października 2015 r.  w sprawie  opłaty targowej,

 

Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku przy ul. Stodolnianej:
1. przy sprzedaży z wozu konnego własnych produktów rolnych 12,50zł
2. przy sprzedaży z pojazdów samochodowych, przyczep:
a/ o ładowności do 2 ton 19,00zł
b/ o ładowności powyżej 2 ton 26,50zł
3. przy sprzedaży obnośnej, a w szczególności z ręki, koszów, stoisk od osoby:
a/ sprzedającej wyroby własnej produkcji:
- rolno – spożywcze 4,50zł
- pozostałe 8,00zł
b/ sprzedającej pozostałe artykuły nie będące wyrobami własnej produkcji 14,50zł
4. przy sprzedaży ze stołów będących wyposażeniem targowiska:
a/ wyrobów własnej produkcji:
- rolno – spożywczych 5,50zł
- pozostałych 8,50zł
b/ innych artykułów nie będących wyrobami własnej produkcji 16,50zł
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży  w pozostałych miejscach położonych na terenie Gminy Miasta Darłowo:
1)w okresie od 1 czerwca do 30 września:
a) przy sprzedaży obnośnej, a w szczególności z ręki, koszów - 15,00 zł;
b) przy sprzedaży ze stołów wózków i rowerów - 20,00 zł;
c) w punkcie handlowym i gastronomicznym do 4 m² zajmowanej powierzchni- 20,00 zł;
d) w punkcie handlowym i gastronomicznym do 6 m² zajmowanej powierzchni- 31,00 zł;
e) w punkcie handlowym i gastronomicznym do 10 m² zajmowanej powierzchni- 40,00 zł;
f) w punkcie handlowym i gastronomicznym powyżej 10 m² zajmowanej powierzchni - 50,00 zł;
g) w punkcie handlowym i gastronomicznym od 20 m² zajmowanej powierzchni - 60,00 zł;
h) w punkcie handlowym i gastronomicznym od 40 m² zajmowanej powierzchni - 110,00 zł;
i) w punkcie handlowym i gastronomicznym od 60 m² zajmowanej powierzchni- 160,00 zł;
j) w punkcie handlowym i gastronomicznym od 80 m² zajmowanej powierzchni- 210,00 zł;
k) w punkcie handlowym i gastronomicznym od 100 m² zajmowanej powierzchni - 350,00 zł.
2) w okresie od 1 października do 31 maja:
a) przy sprzedaży obnośnej, a w szczególności z ręki, koszów - 7,50 zł;
b) przy sprzedaży ze stołów wózków i rowerów - 10,00 zł;
c) w punkcie handlowym i gastronomicznym do 4 m² zajmowanej powierzchni- 10,00 zł;
d) w punkcie handlowym i gastronomicznym do 6 m² zajmowanej powierzchni - 15,50 zł;
e) w punkcie handlowym i gastronomicznym do 10 m² zajmowanej powierzchni- 20,00 zł;
f) w punkcie handlowym i gastronomicznym powyżej 10 m² zajmowanej powierzchni - 25,00 zł;
g) w punkcie handlowym i gastronomicznym od 20 m² zajmowanej powierzchni - 30,00 zł;
h) w punkcie handlowym i gastronomicznym od 40 m² zajmowanej powierzchni - 55,00 zł;
i) w punkcie handlowym i gastronomicznym od 60 m² zajmowanej powierzchni- 80,00 zł;
j) w punkcie handlowym i gastronomicznym od 80 m² zajmowanej powierzchni- 105,00 zł;
k) w punkcie handlowym i gastronomicznym od 100 m² zajmowanej
powierzchni -175,00 zł

Uwagi:
1. Opłata targowa jest pobierana codziennie przez inkasenta .
2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 767,68 zł dziennie.
3. Zwalnia się z opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Wytworzył:
Anna Redlińska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-08-06 08:27:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2022-02-17 15:48:51)