Wybory Prezydenta RP

 

 

POSTANOWIENIE NR 342/2020
Komisarza Wyborczego w Koszalinie I
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście Darłowo

 


 

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

 


 

POSTANOWIENIE NR 232/2020
Komisarza Wyborczego w Koszalinie I
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 


 

POSTANOWIENIE NR 231/2020
Komisarza Wyborczego w Koszalinie I
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Darłowo

 


 

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będzie można dokonywać osobiście w Urzędzie Miejskim w Darłowie w dniu 12.06.2020 r. od godz. 11:45 do godz. 14:00.

Kontakt z Urzędnikiem Wyborczym pod numerem telefonicznym 794-692-833.

Urzędnik Wyborczy

Anna Zacharewicz

 


 

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych proszę dokonywać za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dn. 10.06.2020 r. do godz. 14:00.

Istnieje możliwość przesłania skanu w/w dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail: urz-321301-1@pkw.gov.pl. W tym celu proszę o kontakt z Urzędnikiem Wyborczym pod numerem telefonicznym 794-692-833. Oryginały wniosków należy przesłać bezpośrednio na adres UM Darłowo

Urzędnik Wyborczy

Anna Zacharewicz

 


 

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 9 czerwca 2020 roku
(siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych)

 


POSTANOWIENIE NR 94/2020
Komisarza Wyborczego w Koszalinie I
z dnia 20.04.2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Darłowo


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koszalinie I

z dnia 11 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Darłowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Koszalinie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  • Nr 1, w liczbie 8,
  • Nr 2, w liczbie 8,
  • Nr 3, w liczbie 8,
  • Nr 4, w liczbie 8,
  • Nr 5, w liczbie 8,
  • Nr 6, w liczbie 7,
  • Nr 7, w liczbie 8,
  • Nr 8, w liczbie 8.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Koszalinie I

Marek Mazur

 


W związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych proszę dokonywać za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminu do dn. 10.04.2020 r.

Istnieje możliwość przesłania skanu w/w dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail: urz-321301-1@pkw.gov.pl. W tym celu proszę o kontakt z Urzędnikiem Wyborczym pod numerem telefonicznym 794-692-833. Oryginały wniosków należy przesłać bezpośrednio na adres UM Darłowo

Urzędnik Wyborczy

Anna Zacharewicz


Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta RP

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta RP


Mieszkańcy Miasta Darłowa wpisani do stałego rejestru wyborców, chcąc głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym,

proszeni są o pobranie w Urzędzie Miejskim zaświadczenia o prawie do głosowania.


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2005-08-18 10:00:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2020-06-26 09:11:24)