Kierownictwo Urzędu - Skarbnik

Skarbnik Miasta


Funkcję Skarbnika sprawuje Agnieszka Bałbatun-Andrys

Tel: (094) 314 22 23 do 26 wew. 204

Do zadań Skarbnika - głównego księgowego budżetu -należy w szczególności:
  1. opracowywanie projektów budżetu Miasta;
  2. nadzór i kontrola realizacji budżetu Miasta;
  3. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych Miasta;
  4. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującym prawem;
  5. wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych przepisami prawa;

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-06-18 08:12:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2013-11-21 13:45:32)