Kierownictwo Urzędu - Z-ca Burmistrza

Zastępca BurmistrzaFunkcję Zastępcy Burmistrza sprawuje Rafał Nagórski
Tel: (094) 314 25 08
Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-06-18 07:51:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2020-09-30 10:04:55)