Kierownictwo Urzędu - Burmistrz

Burmistrz
 
Funkcję Burmistrza sprawuje Arkadiusz Wojciech Klimowicz.
Tel: (094) 314 25 08
 
Burmistrz Miasta nadzoruje bezpośrednio realizację zadań Urzędu w szczególności w sprawach:
1) finansowych;
2) inwestycji komunalnych;
3) planowania przestrzennego i rozwoju gospodarczego;
4) kultury i sztuki;
5) kultury fizycznej;
6) turystyki i wypoczynku;
7) ochrony dóbr kultury;
8) ochrony zdrowia;
9) pomocy społecznej;
10) oświaty;
11) kontaktów z prasą, radiem i telewizją;
12) kadrowych, dotyczących kierowników jednostek organizacyjnych;
13) stanu cywilnego;
14) promocji i rozwoju miasta;
15) zarządzania kryzysowego i obronności;
16) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2003-06-10 17:26:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowakowski Radosław
(2004-06-11 13:00:05)