Komunikaty

 U W A G A

 AKTUALNE ZASADY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii nadal zachęcamy Państwa do zdalnego załatwiania spraw nie cierpiących zwłoki w Urzędzie Miejskim drogą poczty elektronicznej, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.

 

Jednocześnie informujemy, że z dniem 11 maja 2020 roku do odwołania wprowadzone zostały następujące zasady pracy Urzędu Miejskiego w Darłowie:

  • obsługa interesantów w siedzibie Urzędu prowadzona jest na bazie Biura Obsługi Interesantów w dni robocze w godzinach od 7.15 do 14.00 (w czwartki 7.15 – 15.00), które funkcjonuje na zasadzie biura podawczego
  • w razie potrzeby konsultacji w sprawach pilnych wcześniej należy umówić się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym danego referatu; dzwonić można pod numer telefonu 94 314 22 23 do 26
  • każda osoba przybywająca do Urzędu zobowiązana jest do zasłonięcia ust i nosa oraz zdezynfekowania dłoni płynem o działaniu wirusobójczym; przyjmowanie interesantów w obrębie Biura Obsługi odbywa się pojedynczo
  • sprawy związane z gospodarką odpadami można załatwiać osobiście w Referacie Gospodarki Odpadami – pokój nr 4 , według zasady: 1 interesant w pokoju – osoby oczekujące (max. 3 os.) w kolejce na korytarzu
  • Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 94 314 25 08 w czwartki w godzinach od 14.00 do 16.00; można je również wnieść drogą elektroniczną lub pocztą
  • od dnia 17 czerwca 2020r. kasa Urzędu Miejskiego jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 13.00 z przerwą w godzinach 10.00 – 11.15 . Interesanci przyjmowani są według zasady: 1 osoba przy okienku + 1 osoba oczekująca w holu
  • w związku z wyborami na urząd Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca b.r. w dniach od 16 do 26 czerwca 2020r. Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych przyjmuje interesantów w godzinach 7.15 – 10.30 oraz wyłącznie dla potrzeb wyborów w godzinach 11.00 – 14.00

 

 Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zasad.

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2004-09-16 09:09:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2020-06-15 14:03:00)