Placówki lecznictwa odwykowego

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO

 

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu

i Wspóuzależnienia

 

78-217 Stanomino 5

Tel. 94 311 06 44

 

Typ placówki:

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 

NSZOZ Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia „ANON”

 

ul. Monte Cassino 13

75-414 Koszalin

Tel. 94 343 07 48

 

Typ placówki:

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 

NZOZ „Patronka”

ul. Lelewela 11

78-400 Szczecinek

Tel. 94 374 01 06

 

Typ placówki:

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 

SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ

Ul. Mickiewicza 12

Ustka (oddział przeniesiony z Lubuczewa)

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 

Chrześcijański Ośrodek Dla Osób Uzależnionych TEEN CHALLENGE

 

77-220 Koczała
Łękinia 17
tel/fax: 59 857 48 85

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny
 

Darżewo 6, 76-020 Bobolice
Tel./fax (94) 318 37 95

 

Pełną listę placówek można znaleźć na stornach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

www.kbpu.pl

 

Wytworzył:
Barbara Kaczyńska
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2014-10-13 09:01:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Karski Paweł
(2023-02-28 14:33:18)