Uchwały Rad Miejskiej w Darłowie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planów i studium

Wykaz obowiązujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Lokalizacja zmian planów miejscowych na planie miasta

 

 Uchwała Nr XXVI/179/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 10 maja 2012r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C7

 

Uchwała Nr XXX/198/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 września 2012r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar B6

 

Uchwała Nr XLIII/300/2013 
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Darłowo

 

Uchwała Nr XL/282/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasta Darłowo - obszar B5

 

Uchwała Nr XL/283/2013
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 6 czerwca 2013 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D - Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasta Darłowo - obszar D2

 

Uchwała Nr L/341/2014
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 25 marca 2014 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A2


                                                                        
Uchwała Nr L/342/2014
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 25 marca 2014 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C – Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C8 

Uchwała  Nr LII/363/2014
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 8 maja 2014 r.
o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Darłowie nr L/342/2014 z dnia 25 marca 2014 r.

 

UCHWAŁA NR XII/83/2015
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia  7 sierpnia 2015 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej A – Darłowo Południe położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar A3

 

UCHWAŁA NR XII/84/2015
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia  7 sierpnia 2015 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E3

 

Uchwała Nr XV/95/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z 28 października 2015 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C9

 

Uchwała Nr XVII/129/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z 21 grudnia 2015 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo

 

Uchwała Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z 21 grudnia 2015 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D - Darłowo Centrum  położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo

 

UCHWAŁA NR XXXI/242/2016
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia  29 grudnia 2016 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E1

 

Uchwała Nr XXXV/265/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z 8 marca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C10

 

Uchwała Nr XXXVI/280/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z 30 marca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C11

 

Uchwała Nr XXXVIII/297/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasta Darłowo - obszar B7

 

Uchwała Nr XL/319/2017
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 czerwca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasta Darłowo - obszar B8

 

Uchwała Nr LI/379/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 13 lutego 2018 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasta Darłowo - obszar B9

 

UCHWAŁA NR LII/394/2018
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia  27 marca 2018 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E4

 

Uchwała Nr LVI/444/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Chopina, M. Karłowicza, K. Kurpińskiego i W. Lutosławskiego gminy Miasto Darłowo.

 

 

Uchwała Nr III/26/2018
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 27 grudnia 2018 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D - Darłowo Centrum położonej na obszarze Gminy Miasta Darłowo - obszar D3

 

UCHWAŁA NR III/27/2018
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia  27 grudnia 2018 r.
o przystąpieniu do zmiany uchwały Nr LII/394/2018 Rady Miejskiej w Darłowie, z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo – obszar E4

 

UCHWAŁA NR XIII/114/2019
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia  30 września 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E – Darłowo Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar E5

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2012-06-11 13:02:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pietrzykowski Marcin
(2020-01-08 14:14:04)