Wybory do Rad Osiedli 2019

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DARŁOWIE

Miejska Komisja Wyborcza w Darłowie uprzejmie informuje, że w celu rejestracji kandydatów na członków:

Rady Osiedla Zachód

Rady Osiedla Południe

Rady Osiedla Bema

Rady Osiedla Centrum

Rady Osiedla Darłówko

będzie pełnić dyżury w następujących terminach:

7 października 2019 roku  w godzinach od 1300 do 1700
 8 października 2019 roku  w godzinach od 1300 do 1700
 9 października 2019 roku  w godzinach od 1300 do 1700
10 października 2019 roku  w godzinach od 1300 do 1700
11 października 2019 roku  w godzinach od 1300 do 1700
14 października 2019 roku  w godzinach od 1300 do 1700
15 października 2019 roku  w godzinach od 1300 do 1700
16 października 2019 roku  w godzinach od 1300 do 1800
17 października 2019 roku  w godzinach od 1300 do 2000

 

Dyżury będą pełnione w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie, w budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9 - w pokoju nr 24 (I piętro), telefon: 94 314 21-95. 
UWAGA! Komisja nie będzie pełnić dyżurów w sobotę i w niedzielę.
 
                                                                                         Przewodnicząca
                                                                         Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie

                                                                                 Teresa  Wanda  Nowakowska
 

Darłowo, dnia 17 września 2019 roku

 


Zarządzenie Nr BR.0050.280.2019 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia lokali wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli zarządzonych na 17 listopada 2019 roku.

Komunikat Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przyjmowania kandydatów do Osiedlowych Komisji Wyborczych w Darłowie.

KOMUNIKATY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DARŁOWIE

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie z dnia 17 września 2019 roku powołanej do przeprowadzenia wyborów do RAD OSIEDLI w Darłowie w dniu 17 listopada 2019 roku  - numery okręgów wyborczych, granice obwodów głosowania oraz siedziby.

Uchwała Nr 5/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie z dnia 17 września 2019 roku w sprawie oznaczenia numerami okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 17 listopada 2019 roku.

Uchwała Nr 4/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie z dnia 17 września 2019 roku w sprawie określenia wzoru formularzy dokumentów przy przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Rad Osiedli.

Uchwała Nr 3/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie z dnia 17 września 2019 roku w sprawie pełnienia dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rad Osiedli.

Uchwała Nr 2/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów do: Rady Osiedla Zachód, Rady Osiedla Południe, Rady Osiedla Bema, Rady Osiedla Centrum, Rady Osiedla Darłówko.

Uchwała Nr 1/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów do: Rady Osiedla Zachód, Rady Osiedla Południe, Rady Osiedla Bema, Rady Osiedla Centrum, Rady Osiedla Darłówko.

Uchwała XII/94/2019 zmieniająca uchwałę Nr XI/87/2019 w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w Darłowie.

Uchwała XI/88/2019 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rad Osiedli w Darłowie

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń do Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli.

Zarządzenie Nr BR.0050.214.2019 Burmistrza Miasta Darłowa z dnia 2 lipca 2019r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wyborach do Rad Osiedli w Darłowie.

Zarządzenie Nr BR.0050.215.2019 Burmistrza Miasta Darłowa z dnia 2 lipca 2019r. w sprawie ustalenie wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz dla członków Osiedlowej Komisji Wyborczej.

 

Druki do pobrania:

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Osiedla

Wykaz podpisów/mieszkańców popierających kandydata na radnego Rady Osiedla

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Zgłoszenie kandydata na członka Miejskiej Komisji Wyborczej

Zgłoszenie kandydata na członka Osiedlowej Komisji Wyborczej

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Tyrańska
(2019-07-08 12:23:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Adriana Łukaszewska
(2019-10-09 10:53:14)