Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP oraz Referendum 2023

 

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie
z dnia 25 września 2023 r.
o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 100 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 


OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie
z dnia 25 września 2023 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
w okręgu wyborczym nr 40 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


- WYBORY 2023 -

UWAGA!

WAŻNA INFORMACJA

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koszalinie I nastąpiła zmiana niektórych siedzib obwodowych komisji wyborczych w porównaniu do poprzednich wyborów, które odbyły się w 2020 r.:

Nr obwodu

Poprzednia siedziba

Aktualna siedziba

1

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich STO
w Darłowie,

ul. Zwycięstwa 1,

76 – 150 Darłowo

Terminal Turystyczny,

ul. Kotwiczna 14, 76 – 150 Darłowo

2

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”,

ul. Morska 53, 76 – 150 Darłowo

Kino „Bajka”

ul. Morska 56, 76 – 150 Darłowo

4

Niepubliczne Przedszkole
„Jacek i Agatka”,

ul. Zamkowa 6, 76 – 150 Darłowo

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda,

ul. Marii Curie – Skłodowskiej 44,
76 – 150 Darłowo

6

Zespół Szkół Stefana Żeromskiego, ul. F. Chopina 4,
76 – 150 Darłowo

Hala Sportowa Zespołu Szkół Morskich,

ul. Fryderyka Chopina 4,
76 – 150 Darłowo

7

Internat ZSM

ul. S. Żeromskiego 25, 76-150 Darłowo

Poczekalnia Kultury w Darłowie,

ul. Bogusława X 28, 76 – 150 Darłowo

 

WYKAZ ULIC I POZOSTAŁE SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W DARŁOWIE


Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych


POSTANOWIENIE NR 255/2023
Komisarza Wyborczego w Koszalinie I
z dnia 21 września 2023 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


POSTANOWIENIE NR 254/2023
Komisarza Wyborczego w Koszalinie I
z dnia 20 września 2023 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Darłowo


 

- BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO –

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

  1. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

mają prawo do bezpłatnego transportu z:

  • miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,
  • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania - "transport do lokalu",
  • lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, - "transport powrotny".

Ww. wyborcom może towarzyszyć opiekun, jeśli stan zdrowia wyborcy nie pozwala na samodzielną podróż.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 2 października 2023 r.

  • w formie pisemnej – Biuro Obsługi Interesanta Urząd Miejski w Darłowie

           Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76 – 150 Darłowo

wzór zgłoszenia – do pobrania

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania do 12 października 2023r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania.

 


INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koszalinie I

z dnia 18 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w mieście Darłowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Koszalinie I informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 19 września 2023 r. w godz. od 12:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 3,
- Nr 2, w liczbie 3,

- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 2,
- Nr 6, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 2,
- Nr 8, w liczbie 4.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Koszalinie I

 

Justyna Celińska


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 14 września 2023 roku


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Głosować korespondencyjne mogą :

  • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 2 października 2023 r.  

Wyborca, który będzie podlegał w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych do 10 października 2023 r.

Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 13 października 2023 r.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do Komisarza Wyborczego osobiście lub w formie korespondencji pocztowej na adres : Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, ul. W. Andersa 34, 75 – 950 Koszalin.

Wyborca niepełnosprawny oraz osoba podlegająca w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego telefonicznie pod nr tel. 94 342 27 90.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – wzór.


W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r.

dyżur Urzędnika Wyborczego – Anny Zacharewicz
odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Darłowie

pokój nr 24 ( I piętro)
w następujących terminach :

- 11.09.2023 r. poniedziałek – 1200 – 1350

- 12.09.2023 r. wtorek – 1200 – 1350

- 13.09.2023 r. środa – 1200 – 1350

- 14.09.2023 r. czwartek – 1200 – 1350

- 15.09.2023 r. piątek – 730 - 945


POSTANOWIENIE Nr 188/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE
z dnia 23 sierpnia 2023 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Darłowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

INFORMACJA
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOSZALINIE
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr OR.0050.1551a.2023
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 16 sierpnia 2023 rokuw/s zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

POSTANOWIENIE Nr 165/2023
z dnia 20 lipca 2023 r.
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Darłowo do stanu faktycznego

 


 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

 


 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

 


 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 


 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Wytworzył:
Udostępnił:
Chmielecki Grzegorz
(2005-08-18 09:57:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmielecki Grzegorz
(2023-10-12 10:11:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki